Herinnering inschrijven Carnavalsoptocht Bosuilendorp 2018

Nog maar een paar weken en het is weer zover: Carnaval en natuurlijk de optocht in Bosuilendorp. Inschrijven kan nog steeds. Het inschrijfformulier en reglement zijn te vinden op onze website: www.bosuilendorp.nl. Vul het inschrijfformulier in en stuur het naar optocht@bosuilendorp, of geef het af bij Petra de Meulder, Slotlaan 31 te Ulvenhout. 

Publieksprijs
Dit jaar zal er niet alleen door een jury bepaald worden wie de mooiste creatie heeft gemaakt, maar kan er ook door het publiek gestemd worden. Er zal een PUBLIEKSPRIJS zijn voor de mooiste creatie in de kinderoptocht en één bij de volwassenenoptocht. Het publiek kan via sms stemmen op de mooiste creatie.

Gulle Gever bouwers
Wij zijn aangenaam verrast door een gulle inwoner van ons Bosuilendorp. Na het zien van de optocht van afgelopen jaar wil hij dit jaar (potentiële) bouwers stimuleren om een Carnavalswagen te bouwen…..

De onzekerheid over de bouwlocatie aan de Slotlaan is wellicht aanleiding geweest dat in 2017 minder Carnavalswagens gebouwd zijn. Gelukkig kan de loods dit seizoen gewoon gebruikt worden. Sterker nog: er wordt door een paar clubkes al hard gebouwd!

De Gulle Gever wil wagenbouwers graag stimuleren en heeft maar liefst € 1.000,- (jawel: DUIZEND euro) beschikbaar gesteld voor bouwende optochtdeelnemers! Hierdoor hoopt deze persoon dat wij een waardige optocht kunnen gaan beleven op Carnavalszondag in ons Bosuilendorp!

Verzekering
Ook dit jaar geldt voor carnavalswagens, dat deze aantoonbaar verzekerd moeten zijn. Let op: dit valt bijna nergens meer onder tractorpolissen. De Ulvenhoutse bouwadviescommissie moet vooraf bekijken of de verzekering voldoende dekkend is. Een kopie van het verzekeringsbewijs en een kopie van de polis waarin deze dekking wordt beschreven, dienen TWEE WEKEN VOOR DE OPTOCHT in het bezit te zijn van de optochtcommissie. Wagens kunnen zich TOT UITERLIJK TWEE WEKEN VOOR DE OPTOCHT inschrijven.

Onder carnavalswagens worden alle zelfrijdende motorische wagens verstaan, evenals alles wat wordt voortbewogen door een gemotoriseerd voertuig. Wagens die niet verzekerd zijn en die niet door de bouwadviescommissie gecontroleerd zijn, moeten wij helaas uitsluiten van de optocht.

Vragen over verzekeringen kun je stellen via het eerder vermelde e-mailadres: optocht@bosuilendorp.nl.

Dus ga snel aan de slag; je hebt nog maar een paar weken. Maak er iets moois van en we krijgen vast weer een spectaculaire optocht deze Carnaval!