Ontstaan van het Bosuilendorp

Het begint allemaal in de vijftiger jaren. Provinciaal gezien staat vast dat de grote steden in Brabant in die jaren hun carnavalsinvloed hebben gehad op hun omgeving. Breda heeft geleidelijk aan invloed gehad op de omringende dorpen. Dus ook op Ulvenhout, waar men op een gegeven moment gedacht moet hebben: wat ze in Breda kunnen, moet bij ons ook mogelijk zijn.

Een echte uitwerking kwam in 1966. Voor die tijd beperkte het carnaval in Ulvenhout zich tot in ‘slierten’ na schooltijd door de Ulvenhoutse jeugd, d.w.z. achter elkaar hossend door de straat dansen. Ook werd gedurende die periode de grote optocht in Breda bekeken.

De maandagavond werd binnen eigen dorpsgrenzen gevierd met het Harmoniebal. Maar toch..,..Ulvenhout was nog niet echt besmet door het carnavalsvirus.

Op l januari 1966 zou dat anders gaan worden, Een groepje van zeven schoolkameraden besloot vanaf die datum iets te gaan doen aan het carnaval in Ulvenhout; carnavalsvereniging ‘de Spijkers’ bestaande uit Jos van Rooij, Thomas van Campenhout, Jan van den Broek, Miel Bogers, Willem Goossens, Peter van Loon en Gerard van Dorst.

Gestalte geven aan een eigen carnaval kon natuurlijk niet beter dan door de presentatie van een Prins en….. een optocht.Een van de Spijkers, Thomas van Campenhout, werd de eerste Prins van Ulvenhout onder de naam Gaston I. Hij was, naast de overige Spijkers, de hoofdpersoon in de eerste Ulvenhoutse carnavalsoptocht. Staande op een versierde tractor en muzikaal ondersteund door een muziekkapel uit Chaam.