Doelstellingen S.U.C

Het bevorderen van het Carnavalsgebeuren in Ulvenhout en omstreken!
Zelf vertalen we dat ook wel naar het ‘Stimuleren en Faciliteren van het Ulvenhoutse Carnaval’. Na al die jaren doen we dat nog steeds met veel plezier.

Een van de belangrijkste zaken die de S.U.C verzorgt is natuurlijk de Prins, de Raad van 11 en de Jeugdraad. Tussen de officiële opening op 11-11 en de sluiting op Carnavalsdinsdag zijn zij het boegbeeld van ons Carnaval. De rest van het jaar hebben de Prins en zijn Adjudant, samen met het Dagelijks Bestuur en de overige bestuursleden zitting in het Algemeen bestuur en zijn de leden van de Raad vaak druk doende met het werk achter de schermen ter voorbereiding op weer een nieuw seizoen.

Typische activiteiten die de S.U.C samen met haar Prins & Raad, de Jeugdraad en andere verenigingen organiseert of opluistert zijn de 11-11 viering, het Sauwelen, de Worst naar Clara brengen, de Scholenoptocht, het Openingsfeest, het VLUG-bal, het 30+bal,  de Carnavalseucharistieviering, de Optocht, het Limonadebal, het Seniorenbal, het Suckeltjesbal, de Carnavalsdisco, de Uilenverbranding, het Haringhappen, het Halfvastenbal alsook het bezoeken van de Donk, de zieken en de Blauwe Kamer.