Bosuilse Carnavalsviering: Maak je geen zorgen

Vrijdag 9 februari verzamelde een kleurrijk gezelschap zich in de Laurentiuskerk in Bosuilendorp voor de Carnavalsviering. Het jaarlijkse moment van bezinning voor de aanvang van vijf dagen feest en verbinding. Want Carnaval vier je samen.

Er gebeurt heel veel in de wereld,” sprak Prins Nillus de aanwezigen toe. “Daarom is juist dit een goed moment om even geen discussies te voeren, maar samen te feesten. Dat zorgt voor verbinding en verbroedering. Laten we even stilstaan bij wie we zijn en hoe we met elkaar omgaan,” riep hij de Bosuilen op.

Pastoor Lars Peetam gaf in zijn ‘prikske’ aan dat hij zich zorgen had gemaakt over de Carnavalsviering:  “Daor zat ik wel meej”. Henk van Sasse van IJsselt, die altijd betrokken is bij het samenstellen van de Carnavalsviering, stelde voor om ChatGTP in te zetten. “Wie?” was daarop de reactie van Pastoor Lars.

De chatbot bleek echter weinig nut te hebben. Die verstond ten eerste geen Brabants en bleek na het invoeren van het motto in ‘Hoog Haarlems’ vooral veel open deuren in te trappen. “Er zit geen leven in,” concludeerde Lars Peetam. Matteüs, hoofdstuk 6, vers 25-3 bood wel uitkomst. “Wees niet bezorgd over de dag van morgen,” was daarvan de boodschap. “Richt je op wat er écht toe doet,” vulde de pastoor aan. “Zoek naar wat echt is, wat blijft, wat goed is; zoek naar vreugde en medemenselijkheid.”

“Verbeter de wereld, begin bij jezelf,” aldus een bekend Nederlands gezegde. De voorbeden sloten hier mooi op aan: “Dat Carnaval een feest mag blijven van verbroedering en gelijkheid… waarbij het gedachtegoed groter is dan onszelf. Dat de mensen in dit mooie dorp er niet mee zitten om te helpen wanneer een ander dit nodig heeft.” Aansluitend werd stilgestaan bij degenen die zich hiervoor tijdens hun leven hebben ingezet; voor Bosuilendorp in het algemeen, en het Bosuilse Carnaval in het bijzonder.

 

Na de vredeswens en het slotgebed riep Prins Nillus de Bosuilen op er samen een mooi feest van te maken de komende dagen. “Ik ben trots dat ik jullie hierbij voor mag gaan.” Van de Laurentiuskerk liep het gezelschap vervolgens naar het Bosuilenplein, waar Uilien de cape om kreeg. En hiermee was het Bosuilse Carnaval 2024 officieel geopend.

PS De opbrengst van de collecte bedroeg dit jaar 192 euro en 6 Ulfjes.