Inschrijving Carnavalsoptocht Bosuilendorp 2018 en Gulle Gever voor wagenbouwers

Het is weliswaar nog maar november, maar toch duurt het niet heel lang meer voordat Carnaval weer begint. 11 november jl. hebben we het seizoen al feestelijk geopend. Daar is ook bekend gemaakt dat er nu al kan worden ingeschreven voor de optocht van 2018. Het inschrijfformulier en reglement zijn te vinden op onze website: www.bosuilendorp.nl. Vul het inschrijfformulier in en stuur het naar optocht@bosuilendorp.nl, of geef het af bij Petra de Meulder, Slotlaan 31 te Ulvenhout.

Publieksprijs
Dit jaar zal er niet alleen door een jury bepaald worden wie de mooiste creatie heeft gemaakt, maar kan er ook door het publiek gestemd worden. Er zal een publieksprijs zijn voor de mooiste creatie in de kinderoptocht en één bij de volwassenenoptocht. Houd de verschillende media de komende tijd in de gaten voor meer details over hoe het stemmen in zijn werk gaat.

Gulle Gever bouwers…..
Wij zijn aangenaam verrast door een gulle inwoner van ons Bosuilendorp. Na het zien van de optocht van afgelopen jaar, wil hij dit jaar (potentiële) bouwers stimuleren om een Carnavalswagen te bouwen.

De onzekerheid over de bouwlocatie aan de Slotlaan is wellicht aanleiding geweest dat in 2017 minder Carnavalswagens gebouwd zijn. Gelukkig kan de loods dit seizoen gewoon gebruikt worden. Sterker nog: er wordt door een paar clubkes al hard gebouwd!

De Gulle Gever wil wagenbouwers graag stimuleren en heeft maar liefst € 1.000,- (jawel: DUIZEND euro) beschikbaar gesteld voor bouwende optochtdeelnemers! Hierdoor hoopt deze persoon dat wij een waardige optocht kunnen gaan beleven op Carnavalszondag in ons Bosuilendorp!

Voorwaarden
Om voor een geldbedrag in aanmerking te komen, zijn er wel een paar voorwaarden waar jullie aan moeten voldoen: 1) jullie zijn wagenbouwers en 2) jullie melden je uiterlijk 9 december 2017 aan via een e-mail aan secretariaat@bosuilendorp.nl. Hierin beschrijven jullie kort waarvoor jullie het geld nodig hebben. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf van basismateriaal, gereedschap, verf, etc. Denk lekker creatief! Het geld mag uitsluitend (aantoonbaar) aan de door jullie aangegeven bestemming besteed worden. Het bedrag van€  1.000,- wordt in overleg met de Gulle Gever zo eerlijk mogelijk verdeeld.

Verzekering
Ook dit jaar geldt voor carnavalswagens, dat deze aantoonbaar verzekerd moeten zijn. Let op: dit valt bijna nergens meer onder tractorpolissen. De Ulvenhoutse bouwadviescommissie moet vooraf bekijken of de verzekering voldoende dekkend is. Een kopie van het verzekeringsbewijs en een kopie van de polis waarin deze dekking word beschreven, dienen TWEE WEKEN VOOR DE OPTOCHT in het bezit te zijn van de optochtcommissie. Wagens kunnen zich TOT UITERLIJK TWEE WEKEN VOOR DE OPTOCHT inschrijven.

Onder carnavalswagens worden alle zelfrijdende motorische wagens verstaan, evenals alles wat wordt voortbewogen door een gemotoriseerd voertuig. Wagens die niet verzekerd zijn en die niet door de bouwadviescommissie gecontroleerd zijn, moeten wij helaas uitsluiten van de optocht.

Vragen over verzekeringen kun je stellen via het eerder vermelde e-mailadres: optocht@bosuilendorp.nl.

 

Ga aan de slag, maak er iets moois van en we krijgen weer een spectaculaire Carnavalsoptocht!