Prins Joep XVII weer leutvorst van de Bosuilen

De meeste Bosuilen waren er al min of meer van uitgegaan dat Prins Joep VXII hen ook dit Carnavalsseizoen zou voorgaan, maar zaterdag 9 november jl. konden ze ut toch bijna nie houwe… Na een bierfietswedstrijd en een muzikaal intermezzo door ‘hofkapel’ De Bosuilen, werd op ludieke wijze onthuld dat Prins Joep VXII inderdaad ook dit seizoen als leutvorst over het Bosuilendorp zal heersen. 

 

Trap eens lekker deur…Trap eens lekker deur
Vooruitlopend op het feit dat de Vuelta volgend jaar ook Bosuilendorp zal aandoen, gaf Henk van Sasse van Ysselt de aftrap voor een bierfietsrace in Taveerne Jeugdland. Deelnemers moesten fietsend zo snel mogelijk een vol glas tot mondhoogte brengen en dit zonder de handen te gebruiken, leegdrinken. Hiervoor werden diverse creatieve oplossingen bedacht. Zo zetten de Bosuilen een keer een duo in en maakte Freek Heemskerk gebruik van een rietje. De jury kwam er niet uit of deze handige list nu wel of niet reglementair was toegestaan. Daarom mocht de prijs van 11 Ulfjes en een foto met de Prins en zijn pages uiteindelijk gedeeld worden door oud-Prins Boelo en Freek Heemskerk.

Ze zijn nie te houwe
In Taveerne Jeugdland werd de sfeer ondertussen steeds grimmiger. CUS-cipiers Wil en Theo moesten een uitbraak van gevangenen voorkomen, zodat ‘veurzitter’ Ad van Gurp op gepaste wijze afscheid kon nemen van oud-Raadslid en Adjudant Marije. Gelukkig heeft zij aangegeven dat de S.U.C nog wel een beroep op haar mag doen voor ondersteuning. En daarna was het toch echt tijd om de bajesklanten van hun gevangenispak te ontdoen en hen in staatsiekleding te hullen.

Nieuwe Adjudant
Net als vorig seizoen maken Henk van Sasse van Ysselt, Conny van der Westerlaken, Hans van Gool, Silvian Diepstraten, James Busch, Karlijn van den Berg en Vivi Bogers deel uit van de Bosuilse Raad van Elf. Ricardo Ribbens zet de Boswachtershoed weer op; Bob Melisse neemt dit jaar de rol van Adjudant op zich. Drie nieuwe Raadsleden traden zaterdag jl. aan, te weten Bas van Gool, Elles Verkooijen en Elvira Smits. Onder groot gejuich werd vervolgens onthuld dat Prins Joep XVII ook dit seizoen de Bosuilse leutvorst zal zijn, wederom bijgestaan door zijn charmante pages Nancy en Esther.

Verbroedering
Prins Joep XVII ontving uit handen van zijn echtgenote Ingeborg zijn scepter en sprak vervolgens zijn onderdanen toe. “Ik ben blij jullie weer voor te mogen gaan als jullie Prins en met jullie Carnaval te vieren, het feest van verbinding en verbroedering.” Aansluitend werd met een polonaise de definitieve aftrap voor het Bosuilse Carnavalsseizoen 2019-2020 gegeven.

Prinsenreceptie
Zondag 10 november vond in Boerderij De Pekhoeve in Ulvenhout een druk bezochte Prinsenreceptie plaats. Hier konden de Bosuilen hun Prins en leden van zijn gevolg de hand schudden. Ook werden hier traditiegetrouw boerenkieltjes uitgereikt voor nieuwgeboren Bosuiltjes. Een bijzonder moment, vooral voor Esther Vissers, die als een van drie generaties pages getuige mocht zijn van de uitreiking van een Bosuils kieltje voor haar neefje Chiel.

Kunne jullie ut ook nie houwe?! Volg ons in de aanloop naar Carnaval 2020 op Facebook en Instagram, of bezoek onze website.