Nieuwe Gouden Gulle Uil Bosuilendorp

Donderdag 31 oktober vond op Jeugdland de jaarlijkse sponsoravond van de Stichting Ulvenhouts Carnaval (S.U.C) plaats, een initiatief om structurele ondersteuning voor het Bosuilse Carnaval als cultureel erfgoed te bevorderen. Door afnemende subsidies en het aanstaand Carnavalesk jubileum wordt de rol van sponsoren steeds belangrijker. Speciale gast was dit jaar VVD-kamerlid Thierry Aartsen uit “ut Kielegat”, Carnavalsvierder in hart en nieren.  

Bosuilen….
De genodigden hadden zich als aangegeven in de uitnodiging verzameld in Taveerne Jeugdland. Vandaar nam Joep van de Maagdenberg, voorzitter van de Commissie Sponsoring en Commercie, hen mee naar de feitelijk plaats van bijeenkomst: de entree naar de grote zaal van Jeugdland die voor de gelegenheid was omgetoverd tot een heus Bosuilenbos.

Verbroedering
Ad van Gurp, oud-Prins en ‘veurzitter’ van de S.U.C, onderstreepte in zijn inleiding hoe de stichting altijd op zoek is naar vernieuwing om Carnaval voor iedereen, jong en oud, aantrekkelijk te houden. Zo kan deze mooie traditie voor verbroedering in het dorp en ver daarbuiten blijven zorgen. “Dat kost natuurlijk wel een paar centen”, gaf hij aan. Vandaar het belang van sponsoren.

Regionale identiteit
Tot 1 september jl. was Thierry Aartsen woordvoerder Media en Cultuur voor de VVD; tegenwoordig heeft hij MKB in zijn portefeuille. Een zeer toepasselijke gastspreker, dus. Voor Thierry is Carnaval als ontmoetingsplaats voor alle milieus en leeftijden “van onschatbare waarde”. Het bevorderen van de regionale identiteit ziet hij als dé manier om de individualisering tegen te gaan die met het wegvallen van de verzuiling steeds verder toeneemt. Daarom maakt hij zich sterk voor het faciliteren van Carnaval door de lokale en landelijke overheid, in financiële en praktische zin.

Trofee
Na het bevlogen verhaal van Thierry volgde een officieel moment met de uitreiking van de trofee voor de meest Carnavaleske etalage van het Carnavalsseizoen 2018-2019. Deze mag trots prijken in de Ulvenhoutse vestiging van bakkerij Van Disseldorp.

Gouden Gulle Uil
Het sponsorprogramma van de S.U.C kent drie verschillende soorten Gulle Uilen. Dankzij hen kan het Bosuilse Carnaval, met de hulp van ontelbare vrijwilligers, gefaciliteerd en gevierd worden. Het pakket voor de “Gouden Gulle Uil” werd 31 oktober jl. als gebruikelijk per opbod geveild door huisveilingmeester De Mechel. Na een even spannende als hilarische veilingsessie ging de felbegeerde hoofdsponsortitel voor het komend Carnavalsseizoen naar Stan de Bont van De Bonnet Corporate Clothing.

Jubileum
11 november 2020 markeert het begin van het 55-jarig jubileum van het Bosuilse Carnaval. Natuurlijk wil de S.U.C dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zo wordt er onder andere een groot bal georganiseerd ter ere van het jubileum waarbij iedereen welkom is. Noteer 28 november 2020 dus alvast in uw agenda!