Een kijkje in de historie van het Carnaval in het Bosuilendorp; deze week Stichting Ulvenhouts Carnaval

Steek en scepter prinsen Willem (l) en Gaston (r)

Beste Bosuilen en Bosuilinnen, zoals vorige week in Weekblad Nieuw-Ginneken aangegeven, nemen we jullie in de aanloop naar het carnavalsweekend van 13 en 14 februari van dit jaar mee in een stukje historie van het Carnaval in het Bosuilendorp. Na vorige week te zijn gestart met het ontstaan van de naam “Bosuilendorp” in relatie tot de naam “Bosuil”, geven we u deze week een kijkje in de  geschiedenis van Stichting Ulvenhouts Carnaval, afgekort als S.U.C, waarbij met name de beginjaren centraal staan. De S.U.C, een stichting die al sinds jaar en dag het Carnaval vieren in Ulvenhout bevordert en verder niet meer is weg te denken uit de Ulvenhoutse samenleving…

We gaan terug naar 1 januari 1966. Op die datum, 55 jaar geleden, besloot een groep school-kameraden iets te gaan doen met Carnaval in Ulvenhout, waarbij op diezelfde datum de oprichting van Carnavalsvereniging De Spijkers een feit was. Thommes van Campenhout, lid van de Spijkers, was het die benoemd werd tot Prins van Ulvenhout onder de naam Gaston. Het was rond die tijd niet gemakkelijk voor de Spijkers om een ieder enthousiast te krijgen voor het Carnaval, maar de leden van de Spijkers stopten er veel energie in om het Carnaval verder van de grond te krijgen.

Willem Binkhorst volgde Thommes van Campenhout op als Prins, waarbij het Carnaval in Ulvenhout in die tijd nader vorm kreeg en er steeds meer carnavalsactiviteiten op de agenda kwamen te staan. In de jaren 1968 en 1969 werd duidelijk dat de vele carnavalsverenigingsactiviteiten goed gecoördineerd moesten worden. Dit enerzijds om er voor te zorgen dat jaarlijks op een goede wijze aan het Carnaval kon worden gewerkt, en anderzijds om te voorkomen dat dezelfde werkzaamheden meerdere keren zouden worden uitgevoerd. In het jaar 1969 was Stichting Ulvenhouts Carnaval een feit. Bijzonder is het om te weten dat pas op 7 januari 1976 de stichtingsakte van de S.U.C bij de notaris op het bureau lag en werd ondertekend. De S.U.C was nu, per genoemde datum, formeel in het leven geroepen.

In de periode tussen 1969 en 1976 had de S.U.C zeker niet stilgezeten. Elk jaar was de Stichting druk doende om de voorbereidingen en de carnavalsdagen zelf in goede banen te leiden. Die lijn heeft de S.U.C alle carnavalsjaren tot aan nu toe doorgetrokken, uitgaande van het bevorderen van het Carnaval in het Bosuilendorp en het zorgen voor een carnavalsfeest voor het gehele dorp, waarbij het een feest voor een ieder moet kunnen zijn.

Naast de vele werkzaamheden in verband met het Carnaval in het Bosuilendorp, verdient het zeker ook vermelding dat de S.U.C ook bij andere activiteiten in het dorp de handen uit de mouwen steekt. Voor nu geldt dat de S.U.C het jubileum 55 jaar Carnaval in aangepaste vorm viert, binnen de beperkende coronamaatregelen. De stichting staat te popelen om de voorbereidende activiteiten voor een groots Carnaval in 2022 te kunnen oppakken.