Een kijkje in de historie van Carnaval in het Bosuilendorp

Beste Bosuilen en Bosuilinnen, een nieuw jaar is van start gegaan. Helaas een jaar met een beperkt aantal carnavalsactiviteiten. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een geweldig Carnaval gaan beleven in ons mooie Bosuilendorp. Jammer gezien het vele voorbereidingswerk dat op dit moment de zeer mooie expositie in het Heemkundemuseum Paulus van Daesdonck over 55 jaar Carnaval in het Bosuilendorp niet bezocht kan worden. Hopelijk verandert dit binnen afzienbare tijd. Om jullie toch een beetje het carnavalsgevoel te geven dat jullie bij een toekomstig bezoek aan deze tentoonstelling zullen krijgen, nemen we jullie de komende vijf weken mee in een stukje historie van Carnaval in het Bosuilendorp. Niet alles kan daarbij aan bod komen, maar we hopen jullie toch een leuke weergave te kunnen voorschotelen. Deze week graag jullie aandacht voor het ontstaan van de naam “Bosuilendorp” in relatie tot de naam  “Bosuil”….

Het was 1967. Een naamsverandering stond op stapel, aangezien ieder carnavalsdorp er in die tijd over nadacht, of dat al had gedaan, om tijdens de carnavalsperiode een andere naam aan te nemen. De dorpen rondom Ulvenhout hadden al een naam: Galder met zijn “Maerkratten” en Bavel met zijn “Baviaonen”. Ulvenhout kon natuurlijk niet achterblijven binnen dit dierenrijk. Men ging op zoek naar een dier dat wijs en slim was. Zo kwam men uit bij de Bosuil en was de link met Ulven (Uilen) en hout(bos) op basis van een van de verklaringen die aan het woord Ulvenhout wordt gegeven min of meer gelegd.

Op carnavalszaterdag dat jaar werden de Prins en zijn Gevolg voor het eerst uitgenodigd door de burgemeester en wethouders om naar het oude gemeentehuis aan het Wilhelminaplein te komen, waarna de jeugd van het Bosuilendorp in het bos op zoek ging naar een opgezette Bosuil. Nadat de Bosuil gevonden was, ging de jeugd in optocht terug naar Jeugdland om daar het Jeugdcarnaval te gaan vieren.

Diezelfde zaterdagmiddag kregen de Prins en zijn Gevolg van de toenmalige burgemeester een kleine goudkleurige, platte Bosuil. Dit enerzijds ter bevestiging van de benaming “Bosuilendorp” en anderzijds als teken dat men officieel bij het Hof van de Prins hoorde. Tot op de dag van vandaag draagt het Gevolg van de Prins deze “uiltjes”. Nieuwe raadsleden krijgen het bij hun aantreden uitgereikt door de Prins. Dit “uiltje” wordt, hangend aan een ketting, gedragen tijdens de optocht en andere carnavalsactiviteiten in het Bosuilendorp.

De optocht in het jaar 1967 is de opmaat geweest om de optocht in het Bosuilendorp een succesvol onderdeel te laten worden van het carnavalsprogramma in Ulvenhout.

Volgende week volgt het tweede stukje historie in deze reeks.