De Bosuilenspiegel: Inschrijving Carnavalsoptocht Bosuilendorp 2019

 

Sfeerbeelden carnavalsoptocht Bosuilendorp 2018

De kerstboom is weer opgeruimd, alle vuurpijlen zijn afgestoken… Tijd om aan het volgende evenement in het nieuwe jaar te gaan denken: Carnaval! Veel Carnavalsliefhebbers zullen al druk bezig zijn met de voorbereidingen; anderen moeten misschien nog beginnen. Maar wat zeker niet vergeten mag worden, is de inschrijving voor de Carnavalsoptocht. Op 3 maart a.s. willen we er weer een mooie en vrolijke optocht van maken. Misschien gooien we alles wel deur me-kaor! Het inschrijfformulier en reglement zijn te vinden op onze website: www.bosuilendorp.nl. Vul het inschrijfformulier in en stuur het naar optocht@bosuilendorp.nl, of geef het af bij Petra de Meulder, Slotlaan 31 te Ulvenhout.

Publieksprijs….
Ook dit jaar zal er niet alleen door een jury bepaald worden wie de mooiste creatie heeft gemaakt, maar kan er ook door het publiek gestemd worden. Er zal een PUBLIEKSPRIJS zijn voor de mooiste creatie in de kinderoptocht en één voor de volwassenenoptocht. Houd de verschillende media de komende tijd in de gaten voor meer details over het stemmen.

Verzekering
Wederom geldt voor Carnavalswagens, dat deze aantoonbaar verzekerd moeten zijn. Let op: dit valt bijna nergens meer onder tractorpolissen. De Ulvenhoutse bouwadviescommissie moet vooraf bekijken of de verzekering voldoende dekkend is. Een kopie van het verzekeringsbewijs en een kopie van de polis waarin deze dekking wordt beschreven, dienen TWEE WEKEN VOOR DE OPTOCHT in het bezit te zijn van de optochtcommissie. Wagens kunnen zich TOT UITERLIJK TWEE WEKEN VOOR DE OPTOCHT inschrijven.

Onder Carnavalswagens worden alle zelfrijdende motorische wagens verstaan, evenals alles wat wordt voortbewogen door een gemotoriseerd voertuig. Wagens die niet verzekerd zijn en die niet door de bouwadviescommissie gecontroleerd zijn, moeten wij helaas uitsluiten van de optocht.

Vragen over verzekeringen kun je stellen via het eerder vermelde e-mailadres: optocht@bosuilendorp.nl.

Ga aan de slag, gooi alles deur me-kaor en maak er iets moois van!