Bijpraten Bosuils programma carnaval 2022

Beste Bosuilen en Bosuilinnen,

Carnaval 2022 ziet er in Bosuilendorp wederom anders uit dan gehoopt. Gelukkig bieden de huidige versoepelingen ook hoop. Met veel creativiteit wordt gewerkt aan een alternatief programma dat zich focust op carnavalsvrijdag, zaterdag en zondag (25-27 februari). Denk hierbij aan De Dobbersspelen, kindermiddagen, Bosuilse buffetten, wandeltochten, een waanzinnige cantus en natuurlijk veel gezelligheid en carnavalsmuziek. De maatregelen zullen leidend zijn in het definitieve programma dat zich wellicht grotendeels in de buitenlucht zal afspelen……
Wel weten we nu al dat deze maatregelen te weinig perspectief bieden voor een aantal van onze activiteiten. Helaas moeten wij dan ook meedelen dat in 2022 het Jeugdsauwelen, de Sauwelavonden én de kinder- en grote optocht niet doorgaan. Ook het reguliere programma zal geen doorgang hebben in de vorm als we gewend zijn.
Het bezorgen van de Uilenroep en de verkoop van de emblemen zal wel doorgaan en vindt plaats in het weekend van 12 en 13 februari. Om tijdens de carnavalsdagen mooi weer te hebben staat voor zondag 20 februari een alternatief gepland om de worst te offeren bij Clara.
De komende tijd krijgen de plannen verder vorm. 25 januari is hierbij voor ons een belangrijk weegmoment. Via onze socialkanalen én de website www.bosuilendorp.nl houden we jullie op de hoogte of en waar je moet zijn tijdens Carnaval!
Carnaval zit in ons bloed en in de Bosuilse gemeenschap! Laten we zorgen dat dit ons blijft verbinden en dat we het veilig en verantwoord kunnen vieren!

Met Bosuilse groet,
Stichting Ulvenhouts Carnaval