Een kijkje in de historie van Carnaval in het Bosuilendorp: De optocht

Afgelopen weekend merkten we al een beetje de Carnavalssfeer op in het Bosuilendorp: de nodige groene Bosuilse vlaggen werden gesignaleerd en er werd een start gemaakt met het rondbrengen van de Uilenroep. Nog een kleine week en dan is het Carnaval, zoals we weten dit jaar anders dan anders. Om toch het carnavalsgevoel wat luister bij te zetten, deze week gaarne uw aandacht voor een klein stukje historie van de optocht in het Bosuilendorp….

Zoals de meeste Bosuilen en Bosuilinnen wel weten, staat de optocht op zondag toch min of meer centraal tijdens het Bosuilse Carnaval. Het moment waar velen, na maanden van voorbereiding, naar toe hebben geleefd. De optocht zoals we die nu kennen, kreeg vanaf eind zestiger jaren vorm. Was er in 1967 eerst de eerste Kinderoptocht, de jaren daarna was er direct sprake van de Grote Optocht, hetgeen mede te danken was aan C.V. De Spijkers en Willem Bonkhorst.

De eerste jaren begon de optocht voor het oude gemeentehuis, waarbij de Prins en zijn Gevolg het defilé afnamen. Later, vanaf de jaren tachtig, verzamelden de deelnemers aan de optocht zich in de Molenstraat, hetgeen nog steeds van toepassing is. Het defilé werd verplaatst naar het Dorpsplein en in latere jaren naar de Slotlaan. Heden ten dage vindt het defilé weer plaats naast het Dorpsplein.

Bij de aanvang van de optocht gaat de Prinsenwagen steevast voorop om daarna naar de plaats van het defilé te gaan. Is de stoet voorbij getrokken, dan sluit de Prinsenwagen aan bij de optocht en zorgt zo voor een mooi slotakkoord. De Jeugdprins(es) en Gevolg zijn heel wat jaren met een eigen Prinsenwagen de jeugdoptocht voorgegaan. Tegenwoordig rijden zij mee op de Prinsenwagen van de Prins van het Bosuilendorp en zijn Gevolg, en nemen zij het defilé af van de Kinderoptocht.

Zoals eerder aangegeven: maanden van voorbereiding gaan vooraf aan de optocht. Ieder jaar doen de wagens, groepen en individuele deelnemers weer hun uiterste best om goed voor de dag te komen. Hiervoor sluiten ze dan veelal aan bij het carnavalsmotto van het betreffende jaar, of gaan ze bijvoorbeeld in op de actualiteit. Dat geldt voor nu, maar ook voor het verleden. Begin jaren tachtig is er zelfs een jaar geweest waarin de deelnemers aan de optocht werden uitgedaagd om met hun creatie een zelf gekozen spreekwoord uit te beelden. Ga daar maar eens aan staan!

Vele carnavalsverenigingen hebben in de loop van de jaren aan de optocht meegedaan. Sommige daarvan komen we nu nog tegen, zoals C.V. De Dobbers, C.V. De Boereknuppels en C.V. Nadorst. Verenigingen die de laatste jaren weer concurrentie hebben gekregen van de jeugd die druk aan de weg timmert.

Het mooie is, dat in de loop van de tijd de optocht in het Bosuilendorp steeds bekender is geworden bij de omliggende gemeenten. Al heel wat jaren rijden sommige carnavalsverenigingen bijvoorbeeld met hun wagen mee in de carnavalsoptocht in Chaam. Breda heeft dit ingevuld door op carnavalsmaandag de eerste prijswinnaars van de randgemeenten mee te laten doen doen met de Grote Optocht. Een van de smaakmakers in het verleden is daar C.V. De Grimpen geweest, die menigmaal met hun wagen in Breda in de prijzen viel.

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer genieten van de nodige smaakmakers tijdens de Kinderoptocht en de Grote Optocht in ons mooie Bosuilendorp. Voor nu toch fijne carnavalsdagen toegewenst met ons #veiligthuisCarnaval programma.