Nieuwe Gouden Gulle Uil

Hogo Groen is sinds donderdag 25 oktober jl. Gulle Gouden Uil van het Bosuilse Carnaval. De felbegeerde sponsortitel werd per opbod verkocht tijdens de jaarlijkse sponsoravond van de Stichting Ulvenhouts Carnaval. Dit jaar was dat in de Flamingo Bar in Ulvenhout. Thom van Aert en Corné Reinieren luisteren als speciale gastenen de avond, die in het thema van Sauwelen stond, met hun aanwezigheid op.

Sponsorprogramma
Het initiatief voor de jaarlijkse sponsoravond is indertijd geleden genomen om te zorgen voor structurele ondersteuning voor het Bosuilse Carnaval. Door afnemende subsidies en het aanstaand Carnavalesk jubileum (55 jaar) in Carnavalsseizoen 2020/2021 wordt de rol van sponsoren voor het Bosuilse Carnaval steeds belangrijker. Het sponsorprogramma van de S.U.C kent drie verschillende soorten Gulle Uilen: Gouden, Zilveren en Bronzen. Het aantal Zilveren en Bronzen Uilen is onbegrensd; er kan echter maar één Gouden Uil zijn.

Alles deur me-kaor….
De kersverse voorzitter van de S.U.C, Ad van Gurp, werd tijdens zijn welkomstwoord onderbroken door Hetty (Thom van Aert) en Gerard (Corné Reinieren) van Geleen, die de gasten een toelichting op het plaatselijke Carnaval  kwamen geven. Alleen…. Hetty had alles een beetje ‘deur me-kaor’ gehaald. Ze meende namelijk in Weert te zijn. Het paar vertrok dus onverrichterzake zake. Met hun optreden hadden ze wel de toon voor de avond gezet en het thema centraal gesteld: Sauwelen als een van de kenmerkende elementen van het Bosuilse Carnaval.

Op Sauwelreis
Thom van Aert had speciaal voor deze avond een presentatie voorbereid over het Sauwelen. Nadat hij zichzelf geïntroduceerd had, gaf hij een korte toelichting op het Bosuilse Carnaval en de rol van het Sauwelen daarin. Van oudsher is dit een veilige manier om lokale hoogwaardigheidsbekleders, bekende personen en/of situaties op de hak te nemen, beschermd door de rol van het typetje dat gespeeld wordt.

Spoedcursus Sauwelen
Op heldere en humoristische wijze benoemde Thom de diverse onderdelen die van een Sauwel een geslaagde act maken. Centraal daarin staan het typetje, het onderwerp en de rode draad van het verhaal. Humor en herkenbaarheid zijn verder natuurlijk essentieel voor een succesvolle Sauwel.

Primeur
Na deze mini-cursus Sauwelen van Thom trakteerde Corné Reinieren de gasten op een primeur: de try-out van zijn nieuwe Sauwel als Harry de Beuker, getiteld ‘Een versje’. Vanzelfsprekend kunnen we hier niet in detail op ingaan, anders dan te onthullen dat de Sauwel een zeer verrassende clou heeft.

Veiling Gulle Gouden Uil
Op hilarische wijze wist veilingmeester De Mechel het startbedrag van € 500,- stapsgewijs te verhogen met € 50,-, tot de sponsortitel uiteindelijk door Hogo Groen werd veroverd. Hans en Ine van Gool waren zichtbaar verguld. Ze zijn al jarenlang actief betrokken bij het Bosuilse Carnaval. Joep van den Maagdenberg, voorzitter van de commissie Sponsoring & Commercie, feliciteerde hen namens alle aanwezigen. De extra exposure die hun sponsorrol zal opleveren, is ze van ganser harte gegund.

Nieuw Prins
En dan rest nu de Gulle Gouden Uil bekend is natuurlijk de prangende vraag wie onze nieuwe Prins Carnaval wordt… We hopen jullie allemaal te zien tijdens de onthulling in Taveerne Jeugdland op 10 november a.s.

De S.U.C kijkt zeer tevreden terug op deze avond en wil graag alle sponsoren die Carnaval in het Bosuilendorp in woord en daad een warm hart toedragen van harte bedanken.