Ad van Gurp nieuwe voorzitter Stichting Ulvenhouts Carnaval

Dinsdag 13 februari 2018 nam Ad XVI afscheid als Prins van Bosuilendorp. Na deze rol drie jaar met verve en veel plezier vervuld te hebben, was hij protocollair niet meer herkiesbaar. Maar Ad van Gurp blijft een vooraanstaande rol vervullen als voorzitter van de S.U.C. Gelukkig maar, want hij is een rasechte Bosuil die Carnaval een warm hart toedraagt.

Rasechte Bosuil
Ad werd ruim 50 jaar geleden letterlijk geboren onder de Troeteleik die nu in de middenberm van de A58 staat. Hij was eerder al gepolst of hij de rol van voormalig voorzitter Frank Husson over wilde nemen. “Toen heb ik gezegd dat ik eerst mijn derde termijn als Prins Carnaval rustig wilde afmaken. Daarna heb ik nog eens goed nagedacht en uiteindelijk volmondig ‘ja’ gezegd. Er zijn tegenwoordig zoveel evenementen; we moeten oppassen dat Carnaval niet in het slop raakt.”

Protocol
Als Prins is Ad drie jaar lang de voorganger van de Bosuilen geweest tijdens Carnaval. Als voorzitter van de S.U.C wordt zijn rol iets anders. “Ik ben op hoofdlijnen bij de organisatie betrokken en moet bovenal het protocol bewaken. Daarbij moet je, vind ik, niet te star zijn. De kern moeten we weliswaar behouden, maar de wereld verandert en het moet allemaal wel leefbaar blijven.”

Jeugd
Gevraagd naar de toekomst van het Bosuilse Carnaval, onderstreept Ad het belang van de jeugd.
“We willen als S.U.C de jeugd voor het Carnaval behouden. Dan moet je rekening houden met hun wensen.” De S.U.C heeft jaren geleden een project opgezet om de Ulvenhoutse basisscholieren bij Carnaval te betrekken. Als onderdeel hiervan maken beide scholen een metershoge Branduil die ter afsluiting van Carnaval in vlammen opgaat. Ook krijgen leerlingen van de hogere groepen sauwelles. De winnaar van het jeugdsauwelen opent beide avonden van het sauwelen voor volwassenen.

Verbinding
Carnavalsvrijdag geven Prins Carnaval en zijn Raad samen met de Bosuilse Jeugdprins(es) en gevolg de aftrap voor vijf dagen feest. Ad: “Fantastisch dat sinds twee jaar alles weer ‘deur me-kaor’ loopt bij de gezamenlijke opening met de Ulvenhoutse basisscholen in de Pekhoeve!” Voor middelbare scholieren vond 9 februari dit jaar de eerste editie van het zeer succesvolle Jump plaats, dat ook veel jongeren van buiten Ulvenhout trok. Ad: “Die verbinding is wat mij betreft juist een van de belangrijkste kenmerken van Carnaval.”

Aftellen…
Carnaval lijkt nog ver weg, maar Ad is er in zijn nieuwe functie al bijna dagelijks mee bezig. “Bosuilendorp krijgt dit jaar natuurlijk een nieuwe Prins Carnaval en Raad van Elf. Verder mogen we 12 januari 2019 het Prinsgeburenbal organiseren. Dat wordt bij toerbeurt gedaan door de Carnavalsverenigingen uit Breda, Etten, Leur, Rijsbergen en Terheijden. De ervaring die we hiermee opdoen, komt vast goed van pas voor de festiviteiten rondom ons 55-jarig jubileum over twee jaar.”

Toekomst
Ad twijfelt er niet aan dat het Bosuilse Carnaval toekomst heeft en wil daar een actieve rol in spelen. “De feedback die tijdens en na de themabijeenkomst op 5 oktober jl. is gegeven, kunnen we daarbij goed gebruiken.”