Carnavalsmis: Plaats voor iedereen


“Dur zit schot in. Maor nu doen we ut efkes een uurke rustig aon.” Deze woorden prijken op de voorkant van het boekje voor de Carnavalsviering die zaterdag 25 februari jl. plaatsvond in de Laurentiuskerk in Bosuilendorp. Een moment van bezinning, waarbij op carnavaleske wijze werd stilgestaan bij de betekenis van dit volksfeest.

Na het vertrek van pastor Rob van Uden vorig jaar was er enige twijfel ontstaan of de jaarlijkse Carnavalsviering wel doorgang kon vinden…..Pastor Peter Derks was echter meteen bereid om de viering voor te gaan, waardoor de Bosuilen ook dit jaar samen dit bijzondere moment konden delen. De Bosuilen en de Boskuikens verzorgden de muziek.

Prins Ad XVI gaf aan dat Carnaval in onze verander(en)de samenleving een nieuwe rol heeft gekregen. De basis is echter niet veranderd: je kunt een keer anders dan anders zijn en daarbij toch jezelf blijven. Of misschien juist tijdens Carnaval eindelijk eens helemaal jezelf zijn. Daarbij is plaats voor iedereen.

Carnaval is dankzij onze toegenomen welvaart vernieuwd, met name aan de buitenkant. Volgens Prins Ad XVI zouden we dit moment ook aan moeten grijpen voor vernieuwing van binnenuit. Maak van de gelegenheid gebruik om mensen te ontmoeten, een praatje te maken, een complimentje te geven, de helpende hand uit te steken of dankjewel te zetten. Eis daarbij niet altijd het beste voor jezelf op, maar gun een ander ook eens iets.

De kerkgangers konden meteen de daad bij het woord voegen tijdens de collecte voor de parochie en de Stichting Restauratie Kerkgebouwen Galder, Strijbeek en Ulvenhout, onder het motto “Geef royaal voor de kathedraal”.

Tijdens de viering bedankt Prins Ad XVI iedereen die zich voor het Bosuilendorp en Carnaval heeft ingezet. Na afloop reikte hij een prinselijke onderscheiding uit aan pastor Peter Derks als dank voor zijn medewerking aan de Carnavalsviering. Ingeborg van den Maagdenberg ontving uit handen van Adjudant Ron de Gouden Uitblinker 2017 voor al het vrijwilligerswerk dat zij tijdens, en ook buiten, Carnaval in Bosuilendorp verricht.